Ochrana osobných údajov

 
V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť
LEMIR Design spol s.r.o (ďalej len "správca").
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
Adresa : Dvorská cesta 23, 94001 Nové Zámky
IČO : 50577816
Email : ochranaudajov@lemir.sk
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
 
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému,
obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 
4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho
súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému
WEBAREAL, Prestashop), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra),
Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) . GEIS Parcel Sk s.r.o. ( kurierská spoločnosť )
GEIS Sk s.r.o. ( kurierská spoločnosť ). TOPTRANS s.r.o. ( kurierská spoločnosť ). GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. ( kurierská spoločnosť ).
UPS Slovak Parcel Service s.r.o. ( kurierská spoločnosť ).
5.2. Vaše kontaktné údaje využijeme iba na komunikáciu ohľadom našich produktov, služieb a akcií. Informácie nepredávame ani neprenajímame tretím stranám.
 
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom,
právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať
proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie
je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so
spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu ochranaudajov@lemir.sk
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované
nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou
požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom : 25.05.2018
 

LEMIR Design spol s.r.o.